Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
Drept comunitar
Cod: RZI322 Semestrul: 2 Numarul de credite: 4
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 24 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 12 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 36 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Dreptul comunitar aplicabil relaţiilor de afaceri urmăreşte atât dobândirea unor cunoştinţe instituţionale cât şi a celor privind normele materiale; Studiul şi aprofundarea celor patru libertăţi fundamentale: libera circulaţie a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor şi a capitalurilor; Orientarea profesională a absolvenţilor pentru ca, la absolvire, să poată participa la concursurile organizate în vederea ocupării unor posturi în domeniu.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Aspecte generale privind Uniunea Europeana 2
2 Libertatile fundamentale din cadrul Uniunii Europene 2
3 Politicile si actiunile Uniunii Europene 2
4 Sistemul institutional al Uniunii Europene. Procesul decizional in cadrul UE 2
5 Institutiile Uniunii Europene (I)-Consiliul UE.Consiliul. Parlamentul european 2
6 Institutiile Uniunii Europene (II)-Comisia europeana 2
7 Institutiile Uniunii Europene (III)-Curtea de Justitie a Uniunii Europene si procedura intrebarii preliminare 2
8 Uniunea economica si monetara 2
9 Ordinea juridica europeana. Izvoarele dreptului UE 2
10 Caracteristicile dreptului UE 2
11 Sistemul de protectie juridica al UE. Raspunderea statelor membre in urma incalcarii dreptului UE 2
12 Raportul dintre dreptul UE si dreptul Conventiei europene a drepturilor omului 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Aderarea la Uniunea Europeana. Studiu de caz Romania 2
3 Mecanismul de cooperare si verificare. Analiza celui mai recent Raport al Comisiei europene privind progresele inregistrate de Romania 2
5 Libertatile fundamentale in cadrul UE. Prezentarea jurisprudentei CJUE relevanta 2
7 Impactul jurisprudentei CJUE asupra dreptului national. Studiu de caz: cauza TATU 2
9 Studiu de caz privind transpunerea unei Directive europene in dreptul intern 2
11 Recapitulare finala 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 80%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 10%
- verificari pe parcursul semestrului 10%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5 Rezolvarea unui numar de intrebari egal cu jumatate plus unul din numarul total.
Cerinte pentru nota 10 Rezolvarea corecta a tuturor intrebarilor din subiectele propuse, plus cerintele de la seminarizare.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Spîrchez Georgeta-Bianca, Fundamente legislative si jurisprudentiale in domeniul economic, Sitech
Facultativa: 1. Gheorghe Carmen Adriana, Drept bancar comunitar, C.H. Beck
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare:
Suport curs online
Titular de disciplina:


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |