Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
ETICĂ ÎN AFACERI
Cod: EAIZI318 Semestrul: 1 Numarul de credite: 4
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie -
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate - DA - la alegere (optionala) DA
Studiu individual: 0 ore DC - complementara DC DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Obiectivul disciplinei este de a constientiza studentul - viitor specialist in relatii economice internationale, asupra partii formale a eticii, asupra normelor scrise si legilor referitoare la comportamentul in afaceri; combaterea concurenței neloiale; concurenta onesta; individualism; ratiunea instrumentala
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Aspecte generale legate de disciplina 2
2 Introducere. Etica, morala, deontologie profesionala. Principii etice 2
3 Codul etic 2
4 Probleme privind integritatea in mediul de afaceri 2
5 Responsabilitati etice in negocierea si executarea contractelor 2
6 Responsabilitatea sociala corporativa 2
7 Provocari de natura etica ale managementului intreprinderilor 2
8 Principalele probleme de ordin etic din sfera marketingului 2
9 Raportul dintre etica si drept 2
10 Etica in afacerile internationale 2
11 Repere europene privind etica in afaceri 2
12 Recapitulare finala 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Evaluarea initiala 2
2 Exemple de dileme etice 2
3 Studii de caz pornind de la incalcarea Codului de etica al unei companii 2
4 Studii de caz privind integritatea in gestionarea fondurilor europene 2
5 Studii de caz privind buna credinta a partenerilor de afaceri 2
6 Actiuni intreprinse de societati care se cirscumscriu conceptului de Responsabilitate Sociala Corporativa 2
7 Despre politica de combatere a discriminarii la locul de munca. Studiu de caz 2
8 Identificarea legislatiei nationale si europene in domeniul asigurarii corectitudinii/practicilor etice in marketing 2
9 Practici imorale dar legale 2
10 Practici neetice in comertul electronic 2
11 Probleme etice pe piata romaneasca a creditelor catre populatie 2
12 Studii de caz finale/recapitulative 2
Teste si teme de control: un proiect din tematica propusa spre dezbatere la seminar
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 70%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 20%
- verificari pe parcursul semestrului 10%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
Cerinte pentru nota 10
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. D. Cr?ciun, Etica in afaceri: o scurta introducere, ASE, 2005
2. I.E. Iamandi, R. Filip, Etica si responsabilitate social corporativa in afacerile internationale, Economica, 2008
Facultativa:
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: LAPTOP, proiector, ecran
Suport curs online
Titular de disciplina: Prof. univ. dr. CAMARDA Adina Liana
Asistenti disciplina: CAMARDA Adina Liana, grupa 141


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |