Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
PROIECTE ECONOMICE I
Cod: EAIZI315 Semestrul: 1 Numarul de credite: 3
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 0 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 14 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 58 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Se urmăreşte ajutarea studenţilor în întocmirea proiectelor de licenţă, privind conţinutul şi forma lucrării, modul de redactare, alegerea celor mai relevante surse bibliografice (cărţi, legi, HG, ordine, reviste de specialitate cotate, internetul).
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Elaborarea lucrarii de licenta - notiuni teoretice generale 2
2 Alegerea temei 2
3 Structura lucrarii 4
4 Bibliografia 2
5 Probleme specifice 4
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Elaborarea lucrarii de licenta - notiuni teoretice generale 2
3 Alegerea temei 2
5 Structura lucrarii (p1) 2
7 Structura lucrarii (p2) 2
9 Bibliografia 2
11 Probleme specifice (p1) 2
13 Probleme specifice (p2) 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): C
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 100%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
Cerinte pentru nota 10
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Boaja Minica, Teste grila Vol I + II, ProUniversitaria
2. Buse Lucian - coordonator, Cunostinte economice de specialitate, Universitatii Craiova2009
Facultativa:
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Computer
Suport curs online
Titular de disciplina:
Asistenti disciplina: CAMARDA Adina Liana, grupa 141
STATE Ioan, grupa 141
POPESCU Aurelian, grupa 141


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |