Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
ANALIZĂ ŞI MODELARE ECONOMICO-FINANCIARĂ
Cod: EAIZI312 Semestrul: 1 Numarul de credite: 5
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Analiza economico-financiară reprezintă o sursă de fundamentare a deciziilor manageriale; un mijloc de apreciere a rezultatelor, precum şi un instrument de previziune economico-financiară.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Fundamentele analizei economico-financiare 2
2 Analiza performanţelor economico-financiare ale întreprinderii I 2
3 Analiza performanţelor economico-financiare ale întreprinderii II 2
4 Analiza mediului economic extern al firmei I 2
5 Analiza mediului economic extern al firmei II 2
6 Analiza activităţii de producţie şi comercializare I 2
7 Analiza activităţii de producţie şi comercializare II 2
8 Analiza activităţii de producţie şi comercializare III 2
9 Analiza cheltuielilor intreprinderii I 2
10 Analiza cheltuielilor intreprinderii II 2
11 Analiza veniturilor intreprinderii I 2
12 Analiza veniturilor intreprinderii II 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Conceptul şi rolul analizei financiare 2
2 Analiza poziţiei financiare 2
3 Analiza performanţei financiare 2
4 Analiza cash flow-urilor întreprinderii 2
5 Tabloul de finanţare 2
6 Diagnosticul rentabilităţii întreprinderii 2
7 Diagnosticul riscului economic 2
8 Diagnosticul riscului de faliment 2
9 Analiza ciclului de exploatare 2
10 Analiza gestiunii resurselor umane ale întreprinderii 2
11 Analiza gestiunii resurselor materiale ale întreprinderii 2
12 Probleme recapitulative 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 70%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 20%
- verificari pe parcursul semestrului 10%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
Cerinte pentru nota 10
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Ghic Gratiela, Grigorecu Carment Judith, Analiza economico-finaciara, Editura Universitara, 2008
2. Valceanu Gheorghe, Robu Vasile, Georgescu Nicolae - coordonatori, Analiza economico-finaciara, Editura Economica, 2005
3. Suciu Gh., Analiză şi modelare economico-financiară, Ed. Prouniversitaria, Bucureşti, 2012;
Facultativa: 1. Ghic Gratiela, Grigorescu Carmen Judith, Analiza economico-finaciara - teste grila, Editura Universitara, 2008
2. Radu F., Dinca M., Buse L., Siminica M, Analiza economico-finaciara a firmei, Editura Scrisul Romanesc, 2001
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Laptop,videoproiector
Suport curs online
Titular de disciplina: Conf. univ. dr. SUCIU Gheorghe
Asistenti disciplina: SUCIU Gheorghe, grupa 141


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |